Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester

Asud siin:  Algus > EMSO

EMSO

"Mängiv õpetaja on parem kui mitte mängiv"

Kellele ja milleks?

Eestis on 81 muusikakooli (Eesti Muusikakoolide liidu liikmed), kus töötab umbes 1300 instrumendiõpetajat, kes õpetavad kõiki orkestripille.
Paljudel õpetajatel, eriti väikelinnades, pole võimalik mängida kutselistes orkestrites. Tihti piirdub orkestris mängimise kogemus kohaliku puhkpilli- või keelpilliorkestri töös osalemisega. Samuti on selline kaasamängimine ka ainus pillimängimise/ harjutamise aeg instrumendiõpetajatel. Omaette harjutatakse liiga vähe.
Nüüd on idee rajada vabatahtlikest õpetajatest koosnev sümfooniaorkester, kes käiks koos
2- 3 korda aastas koolivaheaegadel ja valmistaks ette kõrgetasemelise kontsertkava, millega esinetakse prooviperioodi lõpul kahe kontserdiga. Prooviperioodi pikkus võiks olla 3- 4 päeva. Noodid saadetakse osalejatele kuni 2 kuud varem, et partiid kodus ette valmistada.
Taoline enesetäiendus avab õpetajate silmaringi, lisab motivatsiooni ja tõstab kutsealase tegevuse taset.
Iga projekti lõppedes saavad osalejad koolituspaberi, millel kogu vajalik info läbitud tundide ja juhendajate osas.

Dirigent ja muusika

Orkestri kunstiline juht ja dirigent on Lilyan Kaiv (H. Elleri nimeline TMK).

Koostöö

Orkester saab pakkuda esinemisvõimalust vabariikliku konkursi laureaatidele, samuti õpetajatele (solistidena), nii suur- kui väikevormide näol. Hea võimalus on ette kanda ka vokaalsümfoonilisi suurvorme kooride ja solistidega.

Kus toimub?

Kokkusaamised hakkavad toimuma Türi uuendatud kultuurimajas ja muusikakooli ruumides. Türi on valitud toimumiskohaks seetõttu, et siia on hea inimestel kõikjalt Eestist kokku tulla. Ka on siin suurepärased võimalused orkestri tööks. Sellise kollektiivi tegutsemine toob kindlasti tuntust Türi vallale ja Järvamaale tervikuna.